Events

教育部研究所優秀僑生獎學金申請

一、申請日期:110年2月22日(一)至110年3月19日(五)

、申請資格:
     1. 就讀滿1學期,博士班1至4年級,碩士班1至2年級,前1學期學業成績總平均達80分以上。

          (就讀碩1上學期、博1上學期、延畢者不得申請)

     2. 未獲其他政府機關獎學金或校外其他單位補助者。

三、申請地點:國際事務處僑生及陸生組(行政大樓4樓)

四、檢附文件:

    1. 申請表1份。(下載)

    2. 前1學期中文學業成績單正本1份。(需含操行成績)

    3. 切結書1份。(下載)

 

※個人申請文件不齊或不符合規定者,不予受理;所送文件,經審查完畢後,不另寄還。

※獲獎同學將另行通知。

※獎學金額度視教育部核定數額分配。

            

 

                                                                        臺北大學國際事務處僑陸組 110/02/20