Events

    重要日程 (確切日程請密切留意本校校首頁最新消息)

09/18             公告甄選簡章、姐妹校資訊及申請名額

09/27               甄選申請說明會、開放線上申請

10/25               校內初選書面申請資料繳交截止 (10/25 16:00 截止收件)

11/13-11/17    面試(詳細地點及時間將於一週前公告)

11/27-11/30    分發結果公告、錄取資格確認書

12/19               最終榜單公告