Events

【國際事務處 OIA News】請欲申請107學年度赴澳門同學留意

 

由於本校與澳門大學的合約處於更新中狀態, 暫時無法選送同學至澳門大學交換,請原本欲申請澳門大學的同學考慮其他學校,謝謝。